top of page
book-02.png

יצירת ״רגעי מתמטיקה משמעותיים״ 

חוברת הדרכה

יצירת ״רגעי מתמטיקה משמעותיים״ 

מצגת

book-01.png
book-02.png

'טיפוח חדשנות באמצעות למידה מקצועית של מורים

לקחים ולמידה ממחוז אונטריו, קנדה'

לינדי אמטו, מנהלת למידת מורים בפדרציית המורים של מחוז אונטריו, קנדה. מספרת על דרכי התפתחות הלמידה המקצועית של המורים במחוז, ומסבירה כיצד נבנתה השותפות בין הממשלה וארגוני המורים.

save_the_date_קנדה 3.png
book-01.png

ליצור רגעי מתמטיקה משמעותיים: שיטת שלושת החלקים'

קייל פירס וקרייג גת'רי, מורים ממחוז אונטריו, קנדה, מסבירים על שיטת שלוש החלקים שדרכה ניתן לחבר את התלמידים ללימודי מתמטיקה ולגרום להם לרצות לדעת וללמוד יותר.

bottom of page